eMatte

  • Fag:
    Matematikk
  • Trinn:
    5.-7. trinn
  • Prismodell:
    Gratis å prøveLisens / Abonnement
service logo

eMatte er et nytt digitalt verktøy for regning i alle fag. Læreren får frihet til å velge regneoppgaver på tvers av fag, og fokusere på regning som en grunnleggende ferdighet. Læreren kan velge og tilpasse ut ifra et bredt utvalg av oppgaver i ulike nivåer. Eleven løser oppgaver i en stegvis prosess og får kontinuerlig tilbakemelding fra løsningen.

Offisielt nettsted

Hva mener lærerne?

(0 lærere har gitt tilbakemeldinger)

Samlet vurdering

Gjør det enklere for andre lærere å velge ved å anmelde denne læringssressursen!

Lærer? Vi vil gjerne vite hva du mener, også.