Lesepakka

  • Fag:
    Norsk
  • Trinn:
    1.-4. trinn
  • Prismodell:
    Gratis å prøveLisens / Abonnement
service logo

Lesepakka inneholder nesten 700 ulike tekster, som er delt inn i tre hoveddeler (lydrette ord, ikke-lydrette ord og avanserte ord). De enkleste oppgavene inneholder enkeltord, slik at elevene kan begynne å bruke Lesepakka fra de kjenner bokstav-lyd for I-S-E-L-O. Etter hver gjennomførte leseoppgave dukker det opp et spørsmål knyttet til teksten, som elevene skal svare på.

Offisielt nettsted

Hva mener lærerne?

(0 lærere har gitt tilbakemeldinger)

Samlet vurdering

Gjør det enklere for andre lærere å velge ved å anmelde denne læringssressursen!

Lærer? Vi vil gjerne vite hva du mener, også.