Redd Barna

  • Fag:
    Samfunnsfag
  • Trinn:
    5.-7. trinn
  • Prismodell:
    Gratis
service logo

Digital undervisningopplegg der elevene lærer om barns rettigheter og hvordan barn i verden i dag rammes av krig, klimaendringer, fattigdom og diskriminering.

Offisielt nettsted

Hva mener lærerne?

(0 lærere har gitt tilbakemeldinger)

Samlet vurdering

Gjør det enklere for andre lærere å velge ved å anmelde denne læringssressursen!

Lærer? Vi vil gjerne vite hva du mener, også.